Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 324 (0.307 secs)
You searched for: creator:"American Philosophical Society. Library"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina: virgen y martir - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 324
[texts]Buhay nang Duque Almanzor [microform] : at ni Mariang Matalinong Bait sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capanyarihan nang manga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 133
[texts]Corrido o buhay na pinagdaanan ni Papa Gregorio [microform] : na tubo sa kaharian ng Napoles - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 149
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni D. Rodrigo at ni Doña Jimena [microform] : sa caharian nang España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 156
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalem - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 149
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 153
[texts]Salita at buhay nang principe Oliveros at ñg princesa Armenia sa caharian nang Inglaterra [microform] : at sampo nang buhay ng principe Ortos at ng princesa Blanca na ama at ina ni D. Juan Teñoso sa Reinong Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 93
[texts]Buhay nang Duque Almanzor at ni Mariang matalinong bait [microform] : sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capangyarihan nang mañga moro - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 118
[texts]Salita at buhay ni D. Alejandre at ni D. Luis [microform] : sa charian nang Aragon at Moscobia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 116
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 105
[texts]Novena ó pagsisiam sa nuestra senõra de guia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Novenas; Devotional literature, Tagalog
Downloads: 89
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique [microform] : sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Tagalog language; History in literature
Downloads: 97
[texts]Reglamento nang banal na catipunan nang sagrada Familia sa nazaret - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 217
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa Rita de Casia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 25
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 118
[texts]Novena sa mahimayaen ñga Ama si San Agustín [microform] : patron sa dia ñga banua - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Novenas; Caluyanun language
Downloads: 111
[texts]Cartilla del Santo niño de Cebú [microform] : junto con el cateciasmo de la doctrina cristiana en idioma Ibanag - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 6
Keywords: Santo Niño de Cebu; Ibanag language; Cebuano language
Downloads: 106
[texts]Novena sa asunción ó pag sagá sang mahal nga virgen sa langit - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 178
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis [microform] : sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 106
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 124
[texts]Novena devota del glorioso apostal de Valencia S. Vicente Ferrer [microform] : honor y lustre del orden de predicadores - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Vincent Ferrer, Saint, ca.1350-1419; Catholic Church; Novenas
Downloads: 84
[texts]Pagsisiyam sa maloualhating poon S. Diego de Alcala [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Diego de Alcala, Saint; Catholic Church; Novenas
Downloads: 126
[texts]Belmore y Enriqueta; ó, La medalla de oro [microform] : drama fantástico de magia y en verso Tagolo - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 10
Keywords: Tagalog drama
Downloads: 168
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 274
[texts]Corrido qñg bie nang delanan ning Principe Erasto qñg Imperio Roma [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 101
[texts]Reglamento nang banal na catipunan nang sagrada Familia sa nazaret [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Jesus Christ; Novenas
Downloads: 84
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Patay na si Don Juan [microform] : sampo nang caniyang capatid na si D. Pedro sa cahariang Ungria at ang princesang si Doña Maria na anac nang Haring Gonzalo sa Reinong Alejandria - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 451
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Sigesmundo at ng duquesa Policena [microform] : at nang principe Adonais at nang princesa Cloriana at principe Tang-credo at ni Laveña sa caharian nang Albania - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Biographical fiction, Tagalog
Downloads: 138
[texts]Pinagdaanang buhay nang Fieles Amantes Floro at ni Clavela [microform] : sa isla nang Sierra-Nevada - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 109
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning metung a miglayag a milagulung simbad [microform] : a sucat uliran qñg pamanintun pagcabie - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Folk songs, Pampanga; Corridos; Pampanga language
Downloads: 224
[texts]Ejercicio cuotidiano [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 10
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 331
[texts]Salita at Buhay Na Pinagdaanan Nang Haring Asuero: Ni Da Maria at Ni Juan Pobre Sa Bayang Jerusalem - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 317
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 367
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 107
[texts]Lamentación y sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, Stabat y perdón: Sacadas de varios libros - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 222
[texts]Corrido qñg bie nang queralandalanan Abu-hasan [microform] : o ing macaguising á Máninap - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 138
[texts]Novena sa uestra señora de lourdes [microform] : na gagamiton nin magña na sa Archicofradíang, pinamogtac sa simbahan nin magña padeng capuchino sa Manila - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church; Novenas; Bikol language
Downloads: 96
[texts]Belmore y Enriqueta; ó, La medalla de oro: drama fantástico de magia y en verso Tagolo - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 711
[texts]Catinopay cabalicsan na masantos á Rosario: say inpañguipaalaney ed rosarion naynay pian onganan ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 456
[texts]Cahabag-habag na buhay na pinagdaanan nang magcasintahang si Tomas at si D.a Maria [microform] : sa caharian nang Cartago ana nang haring Ladislao at nang reina Susana na namatay sa cabuntisan at siyang panganganac - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 149
[texts]Ang cahapis-hapis na buhay nang dalawang mag-ama [microform] : na pinangyarihan sa reinong España na si Juan anac, ipinagbili ang catawan niya sa isang mercader ipalibing lamang ang amang namatay - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 100
[texts]El Correo sino-annamita [microform] : ó correspondencia de las misiones del sagrado Orden de Predicadores en Formosa, China, Tung-king, Formosa y Japon - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 52
Keywords: Dominicans; Dominicans
Downloads: 123
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan na si Diego Marcilla at ni Isabel de Segura sa ciudad nang Teruel [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 131
[texts]Pagpatikang kag pagbinahin-bahin sa exposicion Filipina: didto sa expocision, nga nagapahanumdum ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 243 (1 review)
[texts]Corrido qñg bie rang delanan ding, miasauang Reyna Beatriz [microform] : at aring ladislao gñg cayarian ning Ungria - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 220
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 291
[texts]Lamentación y sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo, stabat y perdón [microform] : sacadas de varios libros - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 17
Keywords: Devotional literature, Spanish; Sacred songs
Downloads: 81
[texts]Salita at buhay nang doce pares sa Francia [microform] : na campon ng emperador Carlo Magno - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 224
[texts]Comedia de Rolante y Claudina [microform] / en cuatro actos - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Comedy; Philippine literature (Spanish); Philippine drama
Downloads: 239
[texts]Meditacion de Maria Santissima [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 48
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church
Downloads: 560
[texts]Corrido sang cabuhi nga nadangat sang duha ca mag asaua nga si Reina D[oña] Beatriz cag sang Haring D. Ladislao [microform] : sa guinharian sang Hungria - American Philosophical Society. Library
Microform no. 16
Keywords: Hiligaynon literature; Corridos
Downloads: 220
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
michigan_books

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)